Оголошення
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянкиЗ метою визначення ціни земельної ділянки площею 0,6875 га, категорія – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, розташованої в адміністративних межах Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської області, продаж якої планується здійснити в порядку, визначеному статтею 128 Земельного кодексу України, управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (далі – Управління) виступає замовником експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Для визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах Управління пропонує суб’єктам господарювання, що є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону, надати письмово пропозиції щодо наміру проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця робіт з оцінки земель" із зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 Пропозиція повинна  містити таку інформацію:

- кількість звітів про експертну грошову оцінку, виконану суб’єктом оціночної діяльності за попередні 24 місяці;

- строк виконання робіт (з урахуванням терміну проведення державної землевпорядної експертизи);

- вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість з калькуляцією витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

 

Разом із пропозицією суб’єкт господарювання подає до Управління:

- копію сторінок паспорта(1, 2, 11); копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

- згоду на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- виписку з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців; копії установчих документів (для претендента - юридичної особи);

- копію(ї) ліцензії(й);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Конкурс відбудеться 31.08.2017 о 14 год за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, кім. 201.

Документи приймаються до 28.08.2017 за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, кім. 214. тел. (0472) 63 26 39.