Оголошення
До відома суб’єктів сільськогосподарських дорадчих службКонкурсна комісія Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації проводить конкурс з надання соціально спрямованих дорадчих послуг.
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності, які в установленому порядку внесені до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб або Реєстру сільськогосподарських дорадників та експерт-дорадників (далі – претендент).

Для участі в конкурсі претендент подає до комісії заявку у двох примірниках (зразок заявки додається).
До заявки додаються завірені в установленому порядку:
копія сертифіката дорадчої служби з копіями кваліфікаційних свідоцтв кожного сільськогосподарського дорадника;
план заходів, запропонований сільськогосподарською дорадчою службою;
вартість витрат на надання соціально спрямованих дорадчих послуг відповідно до плану заходів.
Документи, подані до участі в конкурсі, повинні бути підписані керівником та мати відбитки оригіналу печатки (для юридичних осіб).
Відповідальними за достовірність поданої інформації є претенденти.
Заявки та документи приймаються починаючи з дати його оприлюднення     до 1 листопада 2019 року на адресу: Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, кім. 207.
На проведення у 2019 році однієї науково-практичної конференції з актуальних питань розвитку сільськогосподарського виробництва і сільської місцевості передбачено видатки в обсязі 50 тис. гривень.
Телефон для довідок: 63-15-06.

ЗАЯВКА
     на участь у конкурсі з надання соціально спрямованих
     дорадчих послуг
Прошу допустити  до  участі  в  конкурсі  з надання соціально
спрямованих дорадчих послуг.
 
     Відомості про претендента:
     Прізвище, ім'я, по батькові__________________________________
     Паспорт, номер _______________, серія_________, виданий______
     Місце проживання (місцезнаходження)__________________________
__________________________________________________________________
     Перелік дорадчих   послуг   і   районів,   у   яких   суб'єкт
сільськогосподарської     дорадчої     діяльності     їх     надає
__________________________________________________________________
     Час роботи  на  ринку  дорадчих  послуг,  досвід   практичної
діяльності         у         сфері         надання        дорадчих
послуг____________________________________________________________
    __________                       __________________
    (підпис)                       (ініціали та прізвище)