Підвищення кваліфікації


Підвищення кваліфікації фермерів, керівників і спеціалістів АПК


Підвищення кваліфікації

фермерів, керівників і спеціалістів АПК

Перепідготовка фахівців, підвищення їх кваліфікації  та надання  соціально спрямованих дорадчих послуг аграрним товаровиробникам здійснюється   Інститутом післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва.

На протязі 2015 року на курсах підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК Черкаської області в Інституті післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва навчалося 400 осіб, у тому числі 50 керівників агроформувань усіх форм власності, 60 фермерів, 110  агрономів, 25 головних інженерів, 40 головних бухгалтерів, 28 головних економістів, 37 спеціалістів кадрових служб.

В Інституті здійснюється підготовка сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та членів регіональних кваліфікаційних комісій для Черкаської області. У звітному році підготовлено 10 дорадників, 10 експертів-дорадників та 1 члена регіональної кваліфікаційної комісії.

Інститутом післядипломної освіти та дорадництва надаються дорадчі послуги з питань створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сільській місцевості, урегулювання земельних і майнових відносин з власниками паїв, між орендарями і орендодавцями.

В області збережена курсова мережа з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів (в тому числі з числа не зайнятого населення, яке перебуває на обліку в центрі зайнятості), яку здійснює Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр (м. Золотоноша) Міністерства аграрної політики та продовольства України та його 14 районних навчальних пунктів. Щорічний контингент складає понад 5000 слухачів.

 

 1