Головна >> Законодавча база з питань створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів


10 кроків для створення і державної реєстрації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативуСільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (далі «кооперативи») створюються та функціонують на основі Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 року та Закону України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року №1087/ІV.

Загальні умови створення кооперативу є такі:

 • кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах;
 • засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;
 • рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами;
 • чисельність членів кооперативу не може бути меншою, ніж три особи.

Державна реєстрація кооперативу здійснюється у порядку, передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, і проводиться відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року.

Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Для того, щоб зареєструвати кооператив, слід виконати низку послідовних кроків.

Крок перший – погодження з реєстраційним органом найменування кооперативу. Найменування повинно відповідати вимогам наказу Держкомпідприємництва України №65 від 09.06.2004 року, а саме – відображати його організаційно%правову форму і не бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи. При написанні найменування кооперативу в статуті та в протоколі установчих зборів використовуються лише великі літери українського алфавіту, наприклад:

 • правильне написання – СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ДЖЕРЕЛЬЦЕ», скорочена назва СОК «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»;
 • неправильне написання – Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Джерельце», скорочена назва СОК «Джерельце».

Щоби під час державної реєстрації не виникало проблем з назвою кооперативу, перед тим як готувати та нотаріально завіряти статутні документи необхідно звернутись до державного реєстратора відповідної райдержадміністрації з заявою про резервування найменування юридичної особи (кооперативу). При цьому проводиться оплата за проведення резервування найменування – 34 грн., вона вноситься на розрахунковий рахунок держкомпідпиємництва, який можна взяти у державного реєстратора (ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію ..»). Резервування найменування здійснюється протягом трьох робочих днів з дати надходження документів (заяви та копії квитанції, виданої банком, або копії платіжного доручення з відміткою банку) і проводиться терміном на два місяці. Після отримання від державного реєстратора довідки про резервування найменування кооперативу його можна вносити в засновницькі документи.

Крок другий – проведення установчих зборів СОК, на які виносяться наступні питання:

1. Про створення СОК та затвердження його Статуту. При розробці Статуту кооперативу слід користуватись наказом Міністерства аграрної політики від 26 червня 2003 року №191 «Про затвердження примірних статутів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу».

2. Вибори засновників та голови кооперативу.

3. Призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу.

4. Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу. Кооператив може бути зареєстрований за місцем проживання одного із засновників і підтвердженням адреси буде ксерокопія його паспорта. Можна також укласти договір оренди приміщення, де буде розміщений кооператив.

Крок третій – відвідання нотаріуса для засвідчення підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копії протоколу установчих зборів. Крок четвертий – для проведення державної реєстрації уповноважений зборами засновник повинен особисто подати державному реєстратору такі документи:

 • реєстраційну картку на проведення державної реєстрації, яка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами (див. додатки);
 • копію рішення про створення кооперативу (копію протоколу установчих зборів, завірену нотаріально);
 • два примірники статуту кооперативу (підписи засновників мають бути нотаріально посвідчені);
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору (з 01.07.2004 року – це 170 грн.) для проведення державної реєстрації кооперативу (копія банківської квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Реєстраційний збір перераховується до місцевого бюджету, але його реквізити необхідно уточнити у державного реєстратора. Особа, яка реєструє кооператив, обов'язково повинна при собі мати паспорт та ідентифікаційний номер. Протягом трьох робочих днів з дня надходження документів державний реєстратор повинен видати свідоцтво про державну реєстрацію кооперативу та один примірник оригіналу статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації кооперативу.

Крок п‘ятий   – у нотаріуса засвідчити 2 копії статуту (які необхідні для відкриття розрахункового рахунку та при постановці на облік в державну податкову інспекцію) та засвідчити 8 копій свідоцтв про державну реєстрацію (для статуправління, отримання дозволу на виготовлення печатки, постановки на облік у соцфонди, відкриття р/р та ДПІ).

 Крок шостий – реєстрація кооперативу в обласному управлінні статистики, для чого необхідно мати:

 • заяву встановленого зразка (береться в управлінні статистики);
 • оригінал статуту;
 • свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копію;
 • ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників;
 • квитанцію про сплату реєстраційного збору – 25 грн. 94 коп.

При отриманні довідки з «Єдиного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)» особливу увагу необхідно звернути на правильне присвоєння коду та назви організаційно – правової форми кооперативу за КОПФГ. Має бути присвоєний код 350 "Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив".

Для подальшої реєстрації кооперативу необхідно 8 копій довідок, засвідчення однієї копії довідки – 3 грн. 44 коп. Оплачувати всі копії не обов'язково, оскільки деякі районні відділи статистики проводять засвідчення своїх довідок безкоштовно.

Крок сьомий – реєстрація кооперативу в Державній податковій інспекції та різних фондах. У Державній податковій інспекції свого району необхідно уточнити, які необхідно подавати документи. Це, як правило:

 • заява встановленого зразка 1%ОПП у двох примірниках;
 • оригінал статуту та нотаріально засвідчена копія;
 • свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копія;
 • копія статистичної довідки, засвідчена нотаріально або органом, який її видав;
 • протокол установчих зборів, де буде вказано хто голова кооперативу. Якщо призначений бухгалтер – копія наказу про його призначення;
 • ксерокопії паспортів (4 сторінки) засновників та їх ідентифікаційних номерів.

До Пенсійного фонду подаються заява встановленого зразка, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки органу держстатистики, засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

До Центру зайнятості подаються заява встановленого зразка, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки органу держстатистики, засвідчена нотаріально або органом, який її видав. Деякі центри зайнятості вимагають копію статуту.

До Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності необхідно подати заяву встановленого зразка, нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію довідки органу держстатистики, засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

До Фонду страхування від нещасних випадків подаються заява встановленого зразка, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки органу держстатистики, засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Крок восьмий – отримання дозволу на виготовлення печатки, для чого органам дозвільної системи необхідно подати:

 • заяву встановленого зразка;
 • ескіз печатки;
 • оригінал свідоцтва про реєстрацію та його нотаріально завірену копію,
 • копію довідки органів статистики, завірену нотаріально або органом, що його видав;
 • квитанцію про сплату 59 грн., рахунок видається на місці. Як правило, виготовлення печатки можна замовити безпосередньо у дозвільній системі.

Крок дев‘ятий – відкриття банківського рахунку, для чого необхідно підготувати та подати:

 • заяву про відкриття поточного розрахункового рахунку встановленого зразка;
 • картку із зразками підписів голови кооперативу та головного бухгалтера, якщо він є, завірені нотаріально;
 • нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • копію довідки органу держстатистики, завірену нотаріально або органом, що її видав;
 • копію статуту (нотаріально посвідчену);
 • засвідчену податковим органом копію довідки (форма 4 ОПП) про взяття на облік;
 • довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді;
 • ксерокопії паспорта та ідентифікаційного номера засновників;
 • копію протоколу установчих зборів.

Крок десятий – початок практичної діяльності кооперативу та вирішення основних проблемних питань. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, незалежно від його типу, сфери та напрямів господарської діяльності, зможе бути успішним та самодостатнім при вирішенні трьох основних проблемних питань.

Організаційні питання. Через вкрай низьку соціальну активність сільського населення особливо важливою складовою успішної діяльності кооперативу є його соціальний капітал, тобто дійова ініціативна команда (ядро) з членів кооперативу, яка зможе генерувати та впроваджувати в життя навіть найнереальніші з першого погляду проекти.

Кадрові питання. Підбір менеджером майбутнього кооперативу досвідченого, енергійного оптиміста, який би взяв на себе весь тягар формування бізнес-програми кооперативу, її виконання при обмежених ресурсах та величезному бажанні (сподіванні) членів кооперативу отримати значний спектр послуг.

Матеріальні питання. Найбільшою проблемою розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів вважають відсутність достатніх фінансових та матеріально-технічних ресурсів. Але це далеко не так. Без вирішення організаційних та кадрових питань ніякі кошти не принесуть бажаного результату, гірше того – вони будуть загублені через невдале адміністрування. І навпаки, успішне вирішення перелічених головних питань обов'язково сприятиме подоланню всіх перешкод на шляху формування та розвитку кооперативу, в тому числі і вирішенні фінансових проблем та проблем формування матеріально-технічної бази.

В сучасних, вкрай несприятливих соціально-економічних умовах на селі, існують реальні джерела формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Ці джерела та механізми їх залучення, як правило, залежать від типу сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, цільової групи сільськогосподарських товаровиробників, які виявили бажання об'єднатися, напрямів та видів майбутньої діяльності.

 

Оголошення


13.12.2018
Оголошення № 4 про проведення відбору виконавця робіт із землеустрою, оцінки землі та земельних торгів

Відповідно до підпункту 3 пункту 3 розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 24.07.2015 № 359 „Про надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області”, зі змінами, внесеними розпорядженням обласної державної адміністрації від 10.02.2016 № 45, управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Управління) виступає організатором торгів по продажу права користування на умовах оренди водних об’єктів у комплексі із земельною ділянкою.
Для укладення договору про проведення земельних торгів Управління пропонує суб’єктам господарювання, що бажають виступити виконавцями земельних торгів, повідомити про це письмово до 14.01.2019 року.

Детальніше...

 


4.12.2018
Агрофінансування

   

Агропросперіс Банк – це єдиний в Україні банк, який фінансує тільки малих і середніх агровиробників. Банк надає кредити під заставу майбутнього урожаю або аграрних розписок, спрощуючи доступ до фінансування виробникам, які не мають достатньо застави для отримання класичного кредиту в потрібному обсязі.


Агропросперіс Банк  став першим в Україні банком, який кредитує під аграрні розписки і вже третій рік системно використовує даний інструмент.
Агропросперіс Банк надає фінансування аграріям в 14 областях України – Вінницькій, Хмельницькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Львівській, Рівненській і Волинській.  

Детальніше...

 


13.11.2018
ТОВ «МАСТЕР:СТРІМ»

   Програмний продукт для ведення обліку агропідприємств. Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку. Доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях.

Складається з функціональних модулів, що охоплюють всі ділянки бухгалтерського та податкового обліку:
БАНК І КАСА, ПРОДАЖІ, ПОКУПКИ, СКЛАД, ВИРОБНИЦТВО, ОЗ і НМА, ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, ЗАРПЛАТА, КАДРИ, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТИ з функціональних агромодулів: РОСЛИННИЦТВО, ТВАРИННИЦТВО, ТРАНСПОРТ, ОРЕНДА ЗЕМЛІ та базових модулів ДОВІДНИКИ та АДМІНІСТРУВАННЯ.  

Детальніше...

 


2.11.2018
Щодо участі у виставці FOODEX Japan 2019

  Інформуємо, що в Україні стартувала реєстрація на участь у Першому колективному павільйоні українських виробників на міжнародній виставці продуктів харчування та напоїв «FOODEX Japan 2019» (5-8.03.2019, м. Токіо).

Детальніше...

 
Всі оголошення


Анонси


15.01.2019
Запрошуємо до участі у VІI-му Київському агрохімічному форуму: Добрива, ЗЗР, Насіння

ІА «Інфоіндустрія» за підтримки та участі Мінагрополітики, органів сертифікації, галузевої бізнес-спільноти та наукових експертів     28 лютого – 01 березня 2019 року організовує щорічний  «VІI Київський агрохімічний форум. Добрива, ЗЗР, Насіння».

Детальніше...

 


4.12.2018
Запрошуємо українських агровиробників на виставку «FOODEX Japan 2019»

     Продовжується активна робота з підготовки першого колективного павільйону українських  виробників харчової та сільськогосподарської продукції в рамках міжнародної виставки продуктів харчування та напоїв «FOODEX Japan 2019». Захід відбудеться 5-8 березня 2019 року в м. Токіо (експоцентр Makuhari Messe).

Детальніше...

 


31.05.2018

 
Всі анонси