Головна >> Інформація щодо стану опрацювання звернень
Звіт про виконання заходів щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення Департаментом агропромислового розвитку за 2022 рік

У 2022 року Департаментом агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації було розглянуто 41 письмове звернення громадян, на які надано обґрунтовані письмові відповіді. Порушень термінів розгляду звернень громадян протягом звітного періоду не було. Скарги на дії чи рішення представників Департаменту щодо розгляду звернень відсутні.

Контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян здійснюється відповідно до Закону України „Про звернення громадян” від 02.10.1996 № 393/96-ВР та на апаратних нарадах розглядаються питання стану виконання звернень, які надійшли до Департаменту.

При проведенні щорічної оцінки роботи державних службовців Департаментом враховуються результати роботи зі зверненнями громадян

 

До Департаменту за 2022 рік надійшло 6 колективних письмових звернень громадян, на які надано письмову відповідь в межах повноважень Департаменту (у порівнянні з 2021 роком до Департаменту надійшло 5 колективних звернень).

 

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації аналізує звернення громадян, виявляє причини, що їх породжують та вживає дієвих заходів щодо їх усунення в межах своєї компетенції.

З метою зменшення звернень ведеться роз’яснювальна робота з громадянами під час особистих та виїзних прийомів, на семінарах та в робочому порядку. З інформацією агропромислового напрямку відвідувачі можуть ознайомитися на веб-сайті Департаменту.