Головна >> Інформація щодо стану опрацювання звернень
Звіт про виконання заходів щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення Департаментом агропромислового розвитку за 2021 рік

У 2021 році Департаментом агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) було розглянуто 93 письмових звернення громадян, на які надано обґрунтовані письмові відповіді. Під час особистого та виїзного прийому розглянуто 35 звернень (у порівнянні з 2020 роком: під час особистого прийому - 27 звернень). Порушень термінів розгляду звернень громадян протягом звітного періоду не було. Скарги на дії чи рішення представників Департаменту щодо розгляду звернень відсутні.

Контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян у Департаменті агропромислового розвитку здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР. На апаратних нарадах розглядаються питання стану виконання звернень, які надійшли до Департаменту.

При проведенні щорічної оцінки роботи державних службовців Департаментом враховуються результати роботи зі зверненнями громадян.

До Департаменту протягом року надійшло 5 колективних письмових звернень громадян, на які надано письмову відповідь в межах повноважень Департаменту (у порівнянні з 2020 роком до Департаменту надійшло 12 колективних звернень).

Департамент агропромислового розвитку аналізує звернення громадян, виявляє причини, що їх породжують та вживає дієвих заходів щодо їх усунення в межах своєї компетенції.

З метою зменшення звернень ведеться роз’яснювальна робота з громадянами під час особистих та виїзних прийомів, на семінарах та в робочому порядку. З інформацією агропромислового напрямку відвідувачі можуть ознайомитися на вебсайті Департаменту.