Оголошення
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КАДАСТРОВИЙ НОМЕР 7124386100:02:001:1878З метою визначення ціни земельної ділянки площею 3,5543 га, кадастровий номер 7124386100:02:001:1878 (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), що знаходиться в адміністративних межах Паланської сільської територіальної громади Уманського району Черкаської області (с. Паланка,  вул. Грушевського, 1-в), за межами населеного пункту, продаж якої планується здійснити в порядку, визначеному статтею 128 Земельного кодексу України, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (далі – Департамент) виступає замовником експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Для визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах Департамент пропонує суб’єктам господарювання, що є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону, надати письмово пропозиції щодо наміру проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця робіт з оцінки земель" із зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
 Пропозиція повинна  містити таку інформацію:
-кількість звітів про експертну грошову оцінку, виконану суб’єктом оціночної діяльності за попередні 24 місяці;
-строк виконання робіт;
-вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість з калькуляцією витрат, пов’язаних з виконанням робіт.
 Разом із пропозицією суб’єкт господарювання подає до Департаменту:
- копію сторінок паспорта(1, 2, 11); копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- згоду на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента – фізичної особи-підприємця);
- виписку з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців; копії установчих документів (для претендента - юридичної особи);
- копію(ї) ліцензії(й);
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.
Конкурс відбудеться 28.02.2020 о 10 год за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, кім. 201.
Документи приймаються до 21.02.2020 за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, кім. 214. тел. (0472) 63 26 39.