Оголошення
Оголошення №3 про проведення відбору виконавця робіт із землеустрою, оцінки землі та земельних торгівОголошення

про проведення відбору виконавця робіт із землеустрою, оцінки землі

та земельних торгів

         Відповідно до пункту 1 розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 13.09.2019 № 568 „Про підготовку лоту до земельних торгів“ Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) виступає організатором торгів по продажу права оренди земельної ділянки.

         Для укладення договору про проведення земельних торгів Департамент пропонує суб’єктам господарювання, що бажають виступити виконавцями земельних торгів, повідомити про це письмово до 10 жовтня 2019 року.

1. Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

2. Дані про земельну ділянку:

Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,5500 га, кадастровий номер 7123788000:02:001:0328, розташована в адміністративних межах Сердюківської сільської ради Тернівської сільської територіальної громади Смілянського району Черкаської області, за межами населеного пункту.

3. Виконавець земельних торгів забезпечує підготовку та фінансування підготовки лоту до продажу на земельних торгах (виготовлення документації із землеустрою, оцінки земель), а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат за рахунок коштів покупця лота відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України.

4. Суб’єкт господарювання подає до Департаменту:

лист про намір виступити виконавцем земельних торгів;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копію сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згоду на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 1;

виписку з єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських флрмувань; копії установчих документів (для претендентів – юридичних осіб);

копії сертифікатів ліцитаторів (не менше 2-х);

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

інформацію про:

кількість проданих ліцензіатом з проведення земельних торгів лотів на земельних торгах. Інформацію надавати про проведення торгів з продажу лише права оренди на земельні ділянки за останні 24 місяці;

термін підготовки документів до проведення торгів, враховуючи їх затвердження;

вартість виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення.

Критерієм обрання переможця із числа учасників є найкоротший термін підготовки документів до проведення торгів, враховуючи їх затвердження та найменша вартість виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель.

В разі виявлення у різних претендентів найкоротшого терміну підготовки документів та найменшої вартості виготовлення документації, переможцем визначається той, хто запропонував найменшу вартість виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель.

 

5. Документи надавати за адресою: каб. 214, вул.Смілянська, 131,
м. Черкаси, Черкаська область. Телефон/факс для довідок: (0472) 63 26 39.

Конкурс відбудеться 16 жовтня 2019 року о 10 годині за адресою:  вул.Смілянська, 131, м. Черкаси, Черкаська область.

Додаток

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, ____________________________________________________________________

даю згоду на обробку даних про себе, документів, передбачених пунктом 4 оголошення про проведення відбору виконавця земельних торгів.

_________________________

(дата)

_________________________

(підпис)