Оголошення
Оголошення № 2 про проведення відбору виконавця робіт із землеустрою, оцінки землі та земельних торгівВідповідно до підпункту 3 пункту 3 розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 24.07.2015 № 359 Про надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області”, зі змінами, Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) виступає організатором торгів по продажу права користування на умовах оренди водних об’єктів у комплексі із земельною ділянкою.

Для укладення договору про проведення земельних торгів Департамент пропонує суб’єктам господарювання, що бажають виступити виконавцями земельних торгів, повідомити про це письмово до 30 вересня 2019 року.

1. Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки для рибогосподарських потреб.

2. Дані про земельні ділянки:

1. Земельна ділянка для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 1,6279 га, кадастровий номер 7124082800:01:001:1259; місце розташування: на території Зеленьківської сільської ради Тальнівського району Черкаської області, за межами населеного пункту.

2. Земельна ділянка для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 2,5043 га, кадастровий номер 7124082800:01:001:1258; місце розташування: на території Зеленьківської сільської ради Тальнівського району Черкаської області, за межами населеного пункту.

3. Земельна ділянка для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 2,9000 га; місце розташування: на території Дмитрушківської сільської територіальної громади (Собківська сільська рада) Уманського району Черкаської області, за межами населених пунктів.

4. Земельна ділянка для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 0,7000 га; місце розташування: на території Великосевастянівської сільської ради Христинівського району Черкаської області, за межами населеного пункту.

3. Виконавець земельних торгів забезпечує підготовку та фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах (виготовлення документації із землеустрою, паспорта водного об’єкта, оцінки земель), а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат за рахунок коштів покупця лота відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України.

4. Суб’єкт господарювання подає до Департаменту: 

лист про намір виступити виконавцем земельних торгів;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копію сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згоду на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 1;

виписку з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; копії установчих документів (для претендентів – юридичних осіб);

копії сертифікатів ліцитаторів (не менше 2-х);

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

інформацію про:

кількість проданих ліцензіатом з проведення земельних торгів лотів на земельних торгах. Інформацію надавати про проведення торгів з продажу лише права оренди на земельні ділянки за останні 24 місяці;

термін підготовки документів до проведення торгів, враховуючи їх затвердження;

вартість виготовлення документації із землеустрою, паспорта водного об’єкта, оцінки земель;

калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт на виготовлення документації із землеустрою, паспорта водного об’єкта, оцінки земель.

Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення.

Критерієм обрання переможця із числа учасників є найкоротший термін підготовки документів до проведення торгів, враховуючи їх затвердження та найменша вартість виготовлення документації із землеустрою, паспорта водного об’єкта, оцінки земель. 

В разі виявлення у різних претендентів найкоротшого терміну підготовки документів та найменшої вартості виготовлення документації, переможцем визначається той, хто запропонував найменшу вартість виготовлення документації із землеустрою, паспорта водного об’єкта, оцінки земель.

5. Документи надавати за адресою: каб. 204, вул.Смілянська, 131, м. Черкаси, Черкаська область. Телефон/факс для довідок: (0472) 63 18 40.

Конкурс відбудеться 01 жовтня 2019 року о 10 годині за адресоювул.Смілянська, 131, м. Черкаси, Черкаська область.

 

Додаток 1

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________

даю згоду на обробку даних про себе, документів, передбачених пунктом 4 оголошення про проведення відбору виконавця земельних торгів.

_________________________

(дата)

_________________________

(підпис)